Metruk Bina.

2023-10-10
2023-11-10

İlçenin Yenidoğan Mahallesi 7040. Cadde No:5 adresinde bulunan eski binanızın: ilçe emniyet
müdürlüğünün “Güvenli Konut,Huzurlu Toplum Projesi” kapsamında yapmış olduğu çalışmaları ile
suça ve suçluya mekan oluşturabileceği, ve çevre için tehlike oluşturduğu metruk (terk edilmiş,
sahibince denetim ve gözetim altında tutulmayan) binalardan olduğu anlaşılmış olup, 3194 sayılı imar
kanununun 39. ve 40. maddesi gereğince “Kamu Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirler”
kapsamında en geç 30 (otuz) gün içerisinde gerekli tedbirleri almanız veya yıkmanız gerekmektedir.
Bu nedenle Sorgun İlçesi Yenidoğan Mahallesi 7040. Cadde No:5 adresinde, imarın 77 ada 19
parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan, genel güvenlik ve asayiş yönünden tehlike arz ettiği Sorgun
Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafımıza bildirilen metruk yapının verilen süre
içerisinde tarafınızca yıkılması veya tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Aksi halde 3194 sayılı imar kanununun 39. Ve 40. Maddesine göre belediyemiz tarafından yıkılması
için gerekli yasal işlemlerin yapılacağı, belediyemiz tarafından yıkılması halinde yıkım masraflarının
%20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği önemle TEBLİĞ olunur.
Kadir KAYGUSUZ
Belediye Başkan Yardımcısı