Karşıyaka Mahallesinde 143 Ada 39 Parseldeki 18. Madde İlanı

2022-06-15
2022-07-15

Belediye Encümeninin 31.05.2022 tarih ve 278 sayılı kararı ile 07.06.2022 tarih ve 306 sayılı kararlarına istinaden, İlçenin Karşıyaka Mahallesinde 143 Ada 39 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Çalışmalarının Tamamlanması Neticesinde yazımız ekindeki Parselasyon Planları ile ilgili metnin 15.06.2022 ile 15.07.2022 tarihleri arası 1 ( bir ) ay süreyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Askıya Çıkarıldığından iş bu Askı tutanağı düzenlenmiştir.