2018 - 03 Kiralama ve Satış İlanı

İLAN

SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

          Mülkiyeti  Belediyemize ait muhtelif yerlerin kiralanması ile araçların satış ihalesi aşağıda belirtilen tablolardaki verilere göre ayrı ayrı olarak 2886 sayılı D.İ.Kanununun 45.Maddesine istinaden  açık ihale usulü ile  yapılacaktır.

 

  1. Kiralamaya Konu Yerlerin bilgileri;

Sıra

No:

Nevi

Adresi

Muhammen Bedeli

(1-Yıllık)

%3 Geçici Teminat

 (Ek dahil)

İhale Tarihi

 

Saati

Kira

Süresi

 

1

Kiralama

Çay Mahallesi Şakir Efendi Meydanı Zemin kat no:3 yerin kiralanması

 

17.000,00 TL

 

1.530,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3-Yıl

2

Kiralama

Çay Mahallesi Şakir Efendi Meydanı Belediye Sıralı Dükkanlardan 25  nolu işyerinin  kiralanması

 

2.150,00 TL

 

195,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3.Yıl

3

Kiralama

Bahçelievler Mahallesi Belediye terminali içerisinde bulunana no:5/210 yerin kiralanması

 

5.000,00 TL

 

450,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3.Yıl

4

Kiralama

Çay Mahallesi Kazancıklıoğlu sok. no 12/A da bulunan işyerinin kiralanması

 

2.650,00 TL

 

240,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3-Yıl

5

Kiralama

Mükremin Mahallesi asgaz caddesi Hayvan Pazarı içi 15/B bir adet işyerinin kiralanması

 

6.000,00 TL

 

540,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3-Yıl

6

Kiralama

Belediyemize ait İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan ekmek büfelerinin kiralanması

 

11.000,00 TL

 

990,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

3-Yıl

7

Kiralama

Bahçelievler Mah. Belediye Terminal içerisinde bulunan 5/103  işyeri

2.000,00 TL

180,00 TL

19.06.2018

14:30

3-Yıl

 

 

  1. Satışa konu araçların bilgileri;

Sıra

No:

Nevi

Model , Marka ve Tipi

Motor – Şase No

Muhammen Bedeli  TL

%3 Geçici Teminat

İhale Tarihi

 

Saati

1

Satış

1993 model BMC Levend Pikap

18V823BD48154

52-0032

 

3.000,00TL

 

90,00 TL

 

19.06.2018

 

14:30

 

  1. Kiralama ve Satış İhalesine : Katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü ihale biriminden 50.00 TL bedelle  satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları   19.06.2018   tarih  ve saat 14:30’a kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilecektir.

 

  1. Kiralama ve Satış İhalesi : 19.06.2018 Salı günü saat 14:30 da Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda önce kiralama ihaleleri sonra satış ihaleleri yapılmak üzere ayrı ayrı olarak İlan sırasına göre ihalesi yapılacaktır.

 

  1. İhaleye iştirak etmek isteyeceklerden istenilecek belgeler.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri Plan ve Proje Müdürlüğü İhale Birimine sunmaları gerekir:

  1. a) İhaleye katılım başvurusu (dilekçe).
  2. b) Tebligat için adres beyanı

       1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak ikametgâhlı nüfus kaydı

       2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi

  1. c) İmza beyannamesi veya imza sirküleri

ç) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

  1. d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi
  2. e) İdareye borcu olmadığına dair belge,

        1) Sorgun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.

 

  6) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

                                                                                                                                                                           Murat GÜRBÜZ

                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı