BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI İŞİ.

Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralanması İşi.

Sorgun Belediyesine ait Agahefendi Mahallesi, 2585 ada, 1 parsel sayılı 1643,74 m² arsa taşınmaza, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) ve (j) fıkraları gereğince 10 (on) yıl süreyle sınırlı ayni hak tahsisi ile yükleniciden kira bedeli alınması karşılığında, Ticaret alanına dönüştürülerek bina yapılması işi ile Ahmet Uslu Parkı Park İlyas Arslan Bulvarına bakan ana giriş kapısının sol tarafındaki boş bulunan alan ve Yeni Mahalle Eğri Öz Deresi Şehit Demirkol Sokağın ve 182.Nolu Sokağın kesiştiği noktada kanal caddesi üzerindeki boş bulunan alanın 3 (üç) yıl süreyle 2886 sayılı D.İ.Kanunu’nun 45.Maddesine göre açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

  • ilanı.pdf