TÜRKİYE'NİN KLAVYESİ | 14 MART 2017

Dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri olan Türkçe aynı zamanda yeryüzünde en yaygın konuşulan diller arasında yer almaktadır. Günümüzde farklı coğrafyalarda yaşayan 200 milyondan fazla insan değişik lehçeleriyle Türkçe konuşarak iletişim kurmaktadır. Ancak son yıllarda Türkçe ciddi bir yozlaşma ve yabancılaşma tehlikesi altındadır.

Bir ülkenin en önemli birleştirici unsurlarından olan milli dili korumak ve geliştirmek ülke istikbali için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda son yıllarda Ülkemizde önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemelerden biri de, 2013 yılında Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan bir genelge ile ülkemiz.deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 2017 yılı sonuna kadar "F Klavye" kullanımının zorunlu hale getirilmesidir. Günümüzde birçok ülke milli dillerini korumak için kendi dil özelliklerine uygun harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirmektedir. Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar neticesinde, Türk dili ve alfabesine uyumlu, hızlı yazmaya olanak sağlayan bir tasarıma sahip F klavye düzeni oluşturuldu. Devlet kurumlarında artık Q klavye yerine Türkçe için özel olarak geliştirilen ve 1955'ten bu yana kullanılan milli klavyemiz yani F klavye kullanılacaktır.

Türk dilinin korunması adına yapılan her türlü çalışmaya destek veren Türkiye Belediyeler Birliği, F klavyenin ülkemizde yaygınlaşması ve geçiş sürecinin en kısa sürede tamamlanabilmesi için Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sayın Ekrem Erdem tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Klavyesi F, Q Klavyeye Mahkûm Değiliz!" isimli kitabı, kamu kurum ve kuruluşlarımızın/belediyelerimizin istifadesine sunmaktadır.

Türkiye'nin Klavyesi F, Q Klavyeye Mahkûm Değiliz için Tıklayınız.