Sanayi Sicil Belgesi

2 AğUSTOS 2017

Sanayi İşletmelerine üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olma zorunluluğu getirilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciliine kaydolduğuna dair yazının işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranması gerekmektedir.